In deze praktijk zijn de tarieven vastgelegd volgens een akkoord tussen artsen en de ziekenfondsen, de zogenaamde conventie.

Dit wil zeggen dat het grootste deel van het bedrag dat u betaalt, zal worden terugbetaald door het ziekenfonds wanneer u het «getuigschrift voor verstrekte hulp» binnenbrengt. Het stukje dat u zelf betaalt, heet remgeld.

Het remgeld dat u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie en bedraagt tussen de 1 en 6 euro.

Na 18u geldt er een avondtarief, dit supplement wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds (als uw GMD zich in mijn praktijk bevindt.)

De betaling gebeurt met voorkeur met Bancontact.