Het Globaal Medisch Dossier (GMD) wordt, op uw vraag, aangemaakt door de huisarts van uw keuze. In dit GMD houdt uw huisarts alle belangrijke informatie en gegevens (labo uitslagen, beeldvorming, verslagen van specialisten, behandelingen, …) bij die over uw gezondheidstoestand gaan.

Op deze manier heeft uw huisarts een globaal zicht op alles wat met uw gezondheidstoestand te maken heeft.

Het aanmaken van een GMD kost 30 euro (1x/jaar.) Dit bedrag wordt u volledig terug betaald door het ziekenfonds.

Verduidelijk in het ziekenhuis of bij de specialist steeds dat u een GMD heeft zodat deze verslagen en onderzoeken kunnen doorsturen naar uw huisarts!