Volgens de wet mogen voorschriften en attesten enkel worden opgemaakt indien de persoon door de arts werd onderzocht.
Ik stel geen voorschriften of attesten op na telefonisch contact of bij het zien van een familielid.

Attesten worden altijd naar waarheid opgesteld.

Antidateren van een attest is verboden.